ANA SAYFA | FİRMA HAKKINDA | ÇALIŞMA KONULARI | BİTİRİLEN İŞLER | ADRES

ÇALIŞMA KONULARI

Plankote Haritaları

Halihazır Haritalar

Parsel Aplikasyonu
(Sınır Tespiti)

Proje Aplikasyonu

İmar Planı Uygulamaları
(İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.)

Harita TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

Kamulaştırma Haritaları

Şeritvari Haritalar

Rölöve Haritaları

Hacim Hesapları (Kübaj)

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Kadıköy Haritaları

Kıble Yönü Tayini

Kule,Bina,Köprü vb. Yüksekliklerin Ölçülmesi

Elipsoidal Koordinat Hesabı (Enlem-Boylam)

Cephe Rölövesi

HARİTA TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

3030 Sayılı Belediyeler (Büyükşehir Belediyeleri) Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği gereği uygulanmaktadır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi daha sonra bulabileceksiniz.

Bu sayfa ve tüm içeriğinin telif hakları Jefo Mühendislik Tic. Ltd. Şti. 'nindir.