ANA SAYFA | FİRMA HAKKINDA | ÇALIŞMA KONULARI | BİTİRİLEN İŞLER | ADRES

ÇALIŞMA KONULARI

Plankote Haritaları

Halihazır Haritalar

Parsel Aplikasyonu
(Sınır Tespiti)

Proje Aplikasyonu

İmar Planı Uygulamaları
(İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.)

Harita TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

Kamulaştırma Haritaları

Şeritvari Haritalar

Rölöve Haritaları

Hacim Hesapları (Kübaj)

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Kadıköy Haritaları

Kıble Yönü Tayini

Kule,Bina,Köprü vb. Yüksekliklerin Ölçülmesi

Elipsoidal Koordinat Hesabı (Enlem-Boylam)

Cephe Rölövesi

PARSEL APLİKASYONU (SINIR TESPİTİ)

Parsel/ler'in, ilgili Kadastro Müdürlüklerinden köşe koordinatları ve dayanak teşkil eden Poligon, Nirengi noktalarının koordinatları temin edilir.

Arazide gerekli ölçme yöntemi seçiler ve gerekli ölçmeler yapılarak sınırlar tesbit edilir.

El GPS'i ile araziniz tarif ile değil, uydulardan alınan verilerle bulunur (ülkenin neresinde olursa olsun).

Bu sayfa ve tüm içeriğinin telif hakları Jefo Mühendislik Tic. Ltd. Şti. 'nindir.