ANA SAYFA | FİRMA HAKKINDA | ÇALIŞMA KONULARI | BİTİRİLEN İŞLER | ADRES

ÇALIŞMA KONULARI

Plankote Haritaları

Halihazır Haritalar

Parsel Aplikasyonu
(Sınır Tespiti)

Proje Aplikasyonu

İmar Planı Uygulamaları
(İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.)

Harita TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

Kamulaştırma Haritaları

Şeritvari Haritalar

Rölöve Haritaları

Hacim Hesapları (Kübaj)

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Kadıköy Haritaları

Kıble Yönü Tayini

Kule,Bina,Köprü vb. Yüksekliklerin Ölçülmesi

Elipsoidal Koordinat Hesabı (Enlem-Boylam)

Cephe Rölövesi

ELİPSOİDAL KOORDİNAT HESABI (ENLEM-BOYLAM)

On(10) katın üstündeki inşa edilecek binalarda, ruhsat esnasında Harita Genel Komutanlığı, bina yapılacak olan parselin köşe noktalarının Enlem-Boylam ve yapılacak olan binanın Kotunu (Denizden olan yüksekliğini) istemektedir.

Kadastro Müdürlüğünce tanzim edilen Röperli Krokide (Aplikasyon Krokisi) bulunan koordinatlar Coğrafi Koordinat'tır ve metrik birimlidir. Çeşitli formüller yardımıyla, dönüşüm hesabı yapılarak bu koordinatların açı biriminde (Enlem-Boylam olarak) hesaplanabilmektedir. Üzerine çıkılamayan bu tip yapıların yükseklikleri Elektronik Takeometre (Total Station) ile ölçüm yapılarak hesaplanabilir.

Daha Detaylı Bilgi Hazırlanmaktadır. Lütfen daha sonra yeniden deneyiniz.

Bu sayfa ve tüm içeriğinin telif hakları Jefo Mühendislik Tic. Ltd. Şti. 'nindir.