ANA SAYFA | FİRMA HAKKINDA | ÇALIŞMA KONULARI | BİTİRİLEN İŞLER | ADRES

ÇALIŞMA KONULARI

Plankote Haritaları

Halihazır Haritalar

Parsel Aplikasyonu
(Sınır Tespiti)

Proje Aplikasyonu

İmar Planı Uygulamaları
(İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.)

Harita TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)

Kamulaştırma Haritaları

Şeritvari Haritalar

Rölöve Haritaları

Hacim Hesapları (Kübaj)

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Kadıköy Haritaları

Kıble Yönü Tayini

Kule,Bina,Köprü vb. Yüksekliklerin Ölçülmesi

Elipsoidal Koordinat Hesabı (Enlem-Boylam)

Cephe Rölövesi

CEPHE RÖLEVESİ (RÖLÖVESİ)

Çoğunlukla cephe kaplama firmaları için yapılır. Binanın dış cephesine bakan kolonlar, kat betonları, duvarlar, pencereler her katta ölçülerek, katlar arasındaki ilişkiyi de gösterir röleve hazırlanır.

Your browser doesn't support Java.

Ölçülen her cephe için bir referans hattı oluşturularak, ölçülen tüm noktaların bu referansa göre içe ya da dışa ne kadar kaçık oldukları gösterilir. Daha sonra imalatın yerinde uygulanabilmesi için yapıda her cephe için bir teodolit hattı ve bir katın tüm cephelerinde de nivo hattı oluşturulur. Çizim doğrudan AutoCad ortamında hazırlanır. Tüm objeler, sınıfına göre farklı tabakalar (layer) da hazırlanır ki bu da rölevenin değerlendirmesinde kolaylık sağlar.

Cephe Rölevesi Örnekleri _|_ Cephe Rölevesi Referansları

Bu sayfa ve tüm içeriğinin telif hakları Jefo Mühendislik Tic. Ltd. Şti. 'nindir.