ANA SAYFA | FİRMA HAKKINDA | ÇALIŞMA KONULARI | BİTİRİLEN İŞLER | ADRES

Jefo Nedir?

Mustafa Uysal kimdir?

Jefo Nerededir?

Harita Mühendisliği nedir?

HARİTA ve KADASTRO ( JEODEZİ ve FOTOGRAMETRİ)
MÜHENDİSLİĞİNİN TANITIMI
(Surveying Engineering's Introduction)

Harita ve Kadastro Mühendisliği, gereksinim duyulan her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin etüd ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır.
Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri, tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Sözgelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon haritaları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topografik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir.
Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etüdlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun işlevi vardır.
Harita deyince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye, Dünya haritaları akla gelir. Harita mühendislerinin çalışma alanlarının yoğunluğunu proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturur( 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:100 vb). Bu haritaların yapilabilmesi için önce yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur. Bu noktalarda yüksek duyarlılıklı jeodezi aletleri ile açılar ve uzunluklar ölçülür. Daha sonra bir dizi bilimsel hesaplarla bu kontrol noktalarının cm / mm doğruluğunda koordinatları bulunur.
Koordinatları bulunan bu kontrol noktalarından özel jeodezi aletleri ile yapılacak ölçmeler ve hesaplamalar sonucu ayrıntı noktalarının koordinatları elde edilir. Bu bilgiler yardımıyla haritalar, plotter (çizici) aracılığıyla çizilir.
Kapsam şu şekilde de özetlenebilir:
* Plana altlık oluşturmak
* Hazırlanan planı araziye aplike etmek
* Aplike edilen verileri kontrol etmek.

Bu sayfa ve tüm içeriğinin telif hakları Jefo Mühendislik Tic. Ltd. Şti. 'nindir. Designed by Ayhan Boyacıoğlu - Mustafa Uysal.